»

De Android Revolutie

Android, het sensationele besturingssysteem van de toekomst is nu gearriveerd!

Er is al veel geschreven over het nieuwste besturingssysteem voor mobiele computers. Ik mis echter nog wel het superenthousiaste gevoel wat ik hierboven heb proberen uit te drukken. Waarom is Android zo sensationeel dan?

Het aller belangrijkste voordeel van Android is dat het een besturingssysteem is dat er volledig op gebouwd is om hardwareonafhankelijk te zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een gratis of gekocht programma op elk apparaat met Android zal werken. Dit hebben de ontwerpers bereikt:

•    door het verplicht te stellen om in JAVA te programmeren. Dit is een processor-onafhankelijke programmeertaal.
•    door het mogelijk te maken om in JAVA achtergrondprocessen (services) te maken, die tijdsgestuurd of Event gestuurd diensten aan de gebruiker kunnen verlenen.

Een aantal Events waar een JAVA programma zich op kan abonneren:

o    Scherm_aan
o    Scherm_uit
o    Systeem_opgestart
o    Programma gepauseerd (als er bv een telefoontje tussendoor komt)
o    Headset aangesloten
o    Batterij bijna leeg

•    door het mogelijk te maken dat JAVA programma’s hun diensten en informatie op een gemakkelijke manier met andere programma’s kunnen uitwisselen.
•    veel standaardroutines aan te bieden om de hardware aan te spreken zodat je via JAVA gemakkelijk o.a. de volgende zaken kan aansturen:

o    Locatie bepaling via GPS, GSM masten en Wifi Accesspoints
o    Uitlezen van de diverse omgevings sensoren zoals de oriëntatie sensor, lichtsensors en magnetisch veld sensor (kompas)
o    Aansturing van de fotocamera
o    Diverse maten schermen met verschillende resoluties en orientaties.
o    Wifi verbindings beheer

Tweede grote voordeel van Android is het beveiligings concept. Elk programma dat geïnstalleerd wordt moet aan de eindgebruiker toestemming vragen om bepaalde rechten te mogen gebruiken op het systeem. Ook draaien alle programma’s in hun eigen omgeving waarin ze niet het geheugen en de bestanden van de andere programma’s kunnen benaderen. Een aantal aan te vragen rechten zijn:

•    Internet toegang
•    het lezen en/of schrijven van contactpersonen
•    Hardware toegang zoals:

o    Gebruik maken van de camera
o    Het voorkomen dat een telefoon in slaapstand gaat
o    Uit gebruiken van GPS voor locatiebepaling
o    Wifi verbindings beheer
o    Bluetooth administratie

Derde grote voordeel is dat het Android besturingssysteem open source is. Gevolg hiervan is dat alle hardwareleveranciers ter wereld het besturingssysteem voor hun hardware kunnen aanpassen en zonder licentie kosten kunnen installeren. We zien al veel verschillende leveranciers  hun hardware testen en geschikt maken voor Android.

Vierde grote voordeel is dat de gebruikerservaring hoog in het vaandel heeft gestaan bij het ontwerp. Alle programma’s werken zoveel mogelijk op een uniforme manier en het omschakelen en terugschakelen tussen programma’s gaat zeer intuïtief. Zo is het eenvoudig mogelijk om -door op een linkje in een mailtje te klikken- naar de webbrowser te gaan en ga je weer terug naar het originele mailtje door op de hardwareknop “terug” te drukken.
Het bedienen van het systeem kan via het aanraakscherm of via een besturingsballetje (Trackball). Met deze trackball selecteer je keuzes op het scherm en kies je ze door het balletje in te drukken. Het aanraaksysteem is ontworpen om met je vingers bediend te kunnen worden, dus met grote en duidelijke knoppen. Het is dan ook niet nodig een een speciaal pennetje bij je te hebben om het systeem te kunnen bedienen. Sterker nog: bij de eerste Android GSM (T-Mobile G1) is het niet eens mogelijk om een pennetje te gebruiken, het scherm reageert alleen op de (super lichte) aanraking met de vingers!

Het is dan ook mijn vaste overtuiging dat dit systeem, door bovenstaande voordelen, in hoog tempo de mobiele wereld gaat veroveren, te beginnen met de PDA’s, vervolgens de Netbooks en zou het me niet verbazen als ook langzamerhand desktopcomputers met Android zullen worden uitgerust.

De omwenteling die de IBM-compatible pc destijds heeft teweeg gebracht zal mijns inziens in de schaduw worden gezet van de huidige Android revolutie!

17 mei 2009, H.N.A. Daudey, DutchDroid Engineering